La classe de 1º A-B
1r. d'ESO A-B (C.E Joan XXIII)

¡Bienvenido a mi blog!

Inicio

Mi Perfil

Calendario
     October 2007  >>
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Apúntate
Suscríbete al blog

Categorías
Main (2) Sindicar categoría
1.- Raó i proporció (1) Sindicar categoría
2.- Relació dues magnitud (1) Sindicar categoría
3.- Percentatges (1) Sindicar categoría
4.- Problemes (1) Sindicar categoría
Llibre de mates 1º ESO (1) Sindicar categoría
Matemàtiques (5) Sindicar categoría
Recuperació 1ª avaluació (3) Sindicar categoría
sotfware (1) Sindicar categoría
Tema 3 (1) Sindicar categoría
Tema 5 (3) Sindicar categoría
Tema 6 (3) Sindicar categoría
Tema 8 (1) Sindicar categoría
Tema 9 (2) Sindicar categoría
Tutorias (5) Sindicar categoría
Wiki (1) Sindicar categoría
WQ (1) Sindicar categoría
Archivo
November 2009 (1)
February 2008 (8)
January 2008 (1)
December 2007 (10)
November 2007 (5)
October 2007 (7)
Sindicación
Artículos
Comentarios
Enlaces
eGrupos
ZoomBlog
 

Tema 11

14. Estadística i probabilitat

Població i mostra.

Taules i freqüències.

Representacions gràfiques.

Mitjana, mediana i moda.

Espai mostral.

 

 

 

Esdeveniment elemental i esdeveniment compost.

Obtenció de l’espai mostral, els esdeveniments elementals, l’esdeveniment segur I l’esdeveniment impossible d’un experiment aleatori.

 

 

 

Determinació de les freqüències absolutes i relatives d’esdeveniments diferents.

Llei dels grans nombres.

Probabilitat d’un esdeveniment.

 

 

 

Recompte d’una sèrie de dades per formar una taula.

Càlcul de freqüències absolutes i relatives.

Representació gràfica d’un conjunt de dades.

 

 

 

Càlcul de la mitjana aritmètica, la mediana i la moda.

Utilització de la regla de Laplace per al càlcul de probabilitats d’esdeveniments diferents en contextos d’equiprobabilitat.

 

 

 

Anàlisi crítica de les informacions sobre fenòmens aleatoris.

Valoració de la importància de l’us del llenguatge gràfic i estadístic en diferents contextos de la vida diària.

 

 

 

Publicado por evela el October 30th, 2007, 21:40 | Referencias (0)

 

 

Blog alojado en ZoomBlog.com