La classe de 1º A-B
1r. d'ESO A-B (C.E Joan XXIII)

¡Bienvenido a mi blog!

Inicio

Mi Perfil

Calendario
<<   December 2007  >>
SMTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Apúntate
Suscríbete al blog

Categorías
Main (2) Sindicar categoría
1.- Raó i proporció (1) Sindicar categoría
2.- Relació dues magnitud (1) Sindicar categoría
3.- Percentatges (1) Sindicar categoría
4.- Problemes (1) Sindicar categoría
Llibre de mates 1º ESO (1) Sindicar categoría
Matemàtiques (5) Sindicar categoría
Recuperació 1ª avaluació (3) Sindicar categoría
sotfware (1) Sindicar categoría
Tema 3 (1) Sindicar categoría
Tema 5 (3) Sindicar categoría
Tema 6 (3) Sindicar categoría
Tema 8 (1) Sindicar categoría
Tema 9 (2) Sindicar categoría
Tutorias (5) Sindicar categoría
Wiki (1) Sindicar categoría
WQ (1) Sindicar categoría
Archivo
November 2009 (1)
February 2008 (8)
January 2008 (1)
December 2007 (10)
November 2007 (5)
October 2007 (7)
Sindicación
Artículos
Comentarios
Enlaces
eGrupos
ZoomBlog
 

December 2007


Nombres Enters

Tema 5

Publicado por evela el December 28th, 2007, 19:13 | Referencias (0)

RecuperacióTema1

Treball de nadal

Recuperació primera avaluació Tema1

Hola a tots:

Bon Nadal

Aquest missatge és per recordar-vos que la recupercio de la 1a avaluació és el 31 Gener.

Pregunta 1

La Lluïsa, la Maria i en Joan tenen 34, 56 i 17 cromos cadascun. Si tots tres tripliquen el nombre de cromos, quants cromos reuneixen entre tots tres?

Pregunta 2

Realitza les operacions següents:

a)     47 + 286 + 78.452 + 8.953 =

b)    8.407 - 589 =

c)     48 - 32 + 125 - 89 =

d)    75 · 498 =

e)     47.538 : 57 =

Pregunta 3

Resol de dues maneres els productes següents:

a)    15 · 12 + 15 · 8 =

b)    27 · 48 + 52 · 27 =

Pregunta 4

De les divisions següents, senyala en cada cas les que són exactes i anota'n el quocient i el residu

Fes primer la divisió en el paper i comprova-la amb la calculadora.

 

Divisió

Dividend

Quocient

Residu

Divisor

Igualtat

 

 

30

8

19

19 · 30 + 8

1725:9

 

 

 

 

 

9875:15

 

 

 

 

 

7642:26

 

 

 

 

 

1234:234

 

 

 

 

 

24689:123

 

 

 

 

 

Pregunta 5

Trenta alumnes de 1r d'ESO decideixen fer una excursió. L'autobús és de cinquanta places i els costa 270,48 €, tant si hi van tots 30 com si n'hi van 50; l'hotel els costa 30,05 € diaris a cadascun; el total de visites que volen fer valen 9,02 € per persona.

a)    Calcula quina quantitat ha de pagar cada alumne.

b)    Si aconseguissin que en comptes de trenta hi anessin 45 alumnes, es beneficiarien en res? Quin seria el benefici?

Pregunta 6

Escriu en cada cas el nombre més gran i el nombre més petit amb les xifres donades.

Xifres

Nombre més petit

Nombre més gran

0,2,4,6

 

 

1,3,5,7

 

 

9,8,6,0,

 

 

1,8,8,0,8

 

 

9,9,1

 

 

 

 

Pregunta 7

Escriu en xifres o lletres, segons correspongui, l'expressió polinòmica dels nombres següents:

a)     25.678

b)    1.456.890

c)     18.900.765

d)    Quatre mil quinze unitats.

e)     Tres-centes quaranta-dues mil set unitats.

Pregunta 8

Fes per escrit la divisió de 183 per 13 i indica'n el dividend, el divisor, el quocient i el residu. Quines operacions hauràs de fer per saber que has fet bé la divisió i, per tant, que el quocient i el residu que has obtingut són correctes? Escriu una igualtat amb el dividend, el divisor, el quocient i el residu corresponents a la divisió.

Pregunta 9

Tenim 3 caixes d'oli, cadascuna de les quals conté 3 ampolles d'oli i cada ampolla té una capacitat de 3 litres. Si volem saber el total de litres que tenim, podem indicar 3·3·3 = 27 i aquest producte pot expressar-se en forma de potència: 3·3·3 = 33. Indica els productes i potències que corresponen als casos següents:

 

a)    El nombre de caixes és 4; les ampolles per caixa són 4; els litres de cada ampolla són 4, quants litres hi ha en total?

b)    Cinc amics tenen 5 euros cadascun. Quants euros reuneixen entre tots? 

c)    Dos camions que transporten 2 contenidors cadascun, cada contenidor té 2 tines, cada tina conté 2 hl. Quants hl es transporten en total? 

Pregunta 10

En Xavier està de vacances i envia cartes a 10 amics, en cada carta 10 postals i en cada postal un segell que val 10 cèntims. Quant ha gastat en segells?

Pregunta 11

Calcula el quadrat dels nombres de la taula següent:

Nombres

0

1

2

3

4

5

6

9

7

Quadrats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 12

Escriu en forma d'una sola potència:

a)    32 . 34 . 3  =

b)    43 . 40 . 4  =

c)    75 . 72 . 73 =

d)    912 : 98  =

e)    1015 : 108 =

f)     ( 152 . 153 ) : 155 =

Pregunta 13

Les potències que tenen el 2 d'exponent es diu que són quadrats. Calcula el quadrat dels nombres següents:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

 

 

 

 

Pregunta 14

Completa la taula calculant-ne els termes que hi falten:

Dividend

Quocient

Residu

Divisor

9

2

1

4

123

 

 

7

 

6

2

57

127

 

 

45

 

25

23

7

234

 

 

56

Pregunta 15

Fes per escrit la divisió de 183 per 13 i indica'n el dividend, el divisor, el quocient i el residu. Quines operacions hauràs de fer per saber que has fet bé la divisió i, per tant, que el quocient i el residu que has obtingut són correctes? Escriu una igualtat amb el dividend, el divisor, el quocient i el residu corresponents a la divisió.

Pregunta 16

Completa la taula:

Producte

Potència

Base

Exponent

7·7·7·7

 

 

 

9·9·9·9·9·9·9·

 

 

 

 

 

6

5

 

456

 

 

 

615

 

 

 

 

34

12

Pregunta 17

En Xavier està de vacances i envia cartes a 10 amics, en cada carta 10 postals i en cada postal un segell que val 10 cèntims. Quant ha gastat en segells?

 

 

Publicado por evela el December 28th, 2007, 12:34 | Referencias (0)

Recuperació Tema 3

 

Recuperació primera avaluació.  Treball del Tema3  “Fraccions”

La recupercio de la 1a avaluació és el 31 Gener.

Pregunta 1

Escriu en forma de fracció la part que s'indica en cada cas:

a)    De 10 problemes de matemàtiques n'he fet 7.

b)    Dels 30 alumnes d'una classe, 13 porten ulleres.

c)    Han anat a classe 120 alumnes, dels 500 de l'institut.

d)    Conec tots els alumnes de la meva classe, que són 29.

Pregunta 2

He comprat quatre pomes iguals que han pesat 1 kg. Indica la fracció de kg que representen:

a)    Una poma.

b)    Dues pomes.

c)    Tres pomes.

Pregunta 3

Expressa, en forma de fracció impròpia i de nombre mixt, els euros que són 1.000 pts. Considera que un euro equival a 166 pts.

Pregunta 4

Passa a nombre mixt les fraccions i els nombres mixtos a fraccions.

a)    a)15/6  

b)    b)10/4  

c)    4/3 

d)    d)3+2/5

Pregunta 5

Transforma en fraccions les expressions següents:

a)   4 unitats i 2/7  =

b) 12 unitats i 5/9 =

c)   2 unitats i 12/15 =

Pregunta 6

Calcula 10 fraccions equivalents a 7/2 per amplificació.

Pregunta 7

Simplifica aquestes fraccions fins a obtenir la seva fracció irreductible:

a)    75/18

b)   200/450

Pregunta 8

Amb 48 cèntims d'euro, que són els 4/7 dels meus diners, vaig comprar un retolador. Quants diners tenia abans de comprar-lo?

Pregunta 9

El dipòsit d'un cotxe té una capacitat de 48 litres de gasolina. Si gasta 13/16 en un viatge, quants li'n queden en tornar del viatge?

Pregunta 10

Escriu en forma de fracció els quocients següents:

a)    2 : 5

b)    7 : 4

c)    5 : 6

d)    0 : 5

 

Pregunta 11

A la festa d'aniversari de la Maria es reparteixen trossos de pastís. En Lluís rep 2/3 de pastís; en Pere, 2/4; l'Anna, 5/5; i la Lídia, 3/2. Representa cadascuna de les fraccions sabent que els pastissos tenen forma rectangular.

Pregunta 12

Resol el problema següent mitjançant figura. En Joan dóna els 3/4 dels seus cromos als seus companys i encara li queden 32 cromos. Quants cromos tenia en Joan al començament?

Pregunta13

Classifica de més petit a més gran la rapidesa d'un grup de mecanògrafs, sabent que per fer el mateix escrit triguen els temps següents:

a)    6/7 d'hora.

b)    6/9 d'hora.

c)    6/5 d'hora.

d)    6/13 d'hora.

Pregunta 14

Completa perquè les relacions siguin certes.

a)    4/3 > - /5

b)   4/7< 4/ -

c)    2/3> -/4

Pregunta 15

Esbrina en cada cas, quina és la fracció més gran.

a)    ¾ i 15/16

b)    5/28 i 4/37

Pregunta 16

Ordena aquestes fraccions:

a) De més gran a més petita :   4/3,1/5,2/3,4/7,0/2

b) De més petita a més gran: 1/10,5/2,3/5,8,3

Pregunta 17

Dibuixa i acoloreix les fraccions inverses de les següents:

2/4, 3/5, 5/6

Pregunta 18

La primera hora s'han empaperat els 3/8 d'una paret i la segona hora els 2/7. Quina fracció de paret queda per empaperar?

Pregunta 19

Transforma en nombres mixtos 17/6 i 39/4.

Pregunta 20

Un dipòsit està ple d'aigua. Es treuen 3/4 del seu contingut i més tard 2/3 del que quedava i encara queden al dipòsit 200 litres. Esbrina la capacitat del dipòsit.

 

 

Publicado por evela el December 28th, 2007, 12:27 | Referencias (0)

Tema 2 Divisibilitat

Recuperació primera avaluació

Hola a tots:

Bon Nadal

Aquest missatge és per recordar-vos que la recupercio de la 1a avaluació és el 31 Gener.

Treball de nadal

Pregunta 1

 

Multipliquem dos nombres, a i b, obtenint com a resultat el nombre c. A partir d'aquesta informació, completa amb "múltiple", "divisible" o "divisor" les frases següents:

a)     El nombre c és _________________  del nombre a.

b)    El nombre b és _________________  del nombre c.

c)     El nombre c és  _________________ pel nombre a.

d)    El nombre c és  _________________ pel nombre b.

e)     El nombre a és _________________  del nombre c.

f)     El nombre c és _________________  del nombre b.

Pregunta 2

Subratlla la/les resposta/es correcta/es en cada cas:

1. Tots els nombres són múltiples de...

a)    dels nombres parells, si acaben en xifra parell.

b)    de l'1 i d'ells mateixos.

c)    dels nombres que els divideixen de forma exacta.

d)    dels nombres imparells, si acaben en xifra senar.

2. Tots els nombres múltiples de 6...

a)     són també múltiples de 12.

b)    són també múltiples de 10.

c)     són també múltiples de 2 i de 3.

d)    són també múltiples de 15.

3. Si un nombre és divisor d'uns altres dos nombres...

a)     també és divisor de la suma, diferència i producte d'aquests dos nombres.

b)    també és divisor de les operacions els resultats de les quals siguin inferiors que els nombres donats.

c)     també és divisor del quocient dels dos nombres donats.

d)    també és divisor dels resultats de l'arrel quadrada dels dos nombres.

Pregunta 3

 

La Lluïsa té més de 100 CDs i menys de 130. Troba el nombre exacte que en té sabent que pot agrupar-los de 2 en 2, de 3 en 3 i de 5 en 5 sense que en sobri cap.

Pregunta 4

Quina xifra escriuries perquè el nombre obtingut sigui divisible per 3?

a)     5.4_1

b)    76.0_1

c)     72._25

d)    12.32_

Pregunta 5

Subratlla la/les afirmació/ons correcta/es en cada cas:

a) En una granja hi ha 1.110 pollastres,

1.     puc vendre'ls en partides de 5 i no me'n sobra cap;

2.     puc vendre'ls en partides  de 5, de 10 i de 30 i no me'n sobraria cap;

3.     puc vendre'ls en partides de 30 i de 50 i no me'n sobraria cap;

4.     puc vendre'ls en partides  de 15, de 30 i de 45 i no me'n sobraria cap.

b) Qualsevol nombre que acabi en 0...

1.     és divisible peor 3 i per 5;

2.     és divisible per 2, per 3 i per 5;

3.     és divisible per 6 i per 5;

4.     és divisible per 2 i per 5.

c) Qualsevol nombre que acabi en zero o xifra parell i les seves xifres sumin 3 o múltiple de 3...

1.     és divisible per 2, per 3 i per cinc;

2.     és divisible per 10;

3.     és divisible per 6 i per 24;

4.     és divisible per 2 i per 3 i pel producte d'ambdòs, que és 6.

Pregunta 6

Per què els nombres que acaben en zero o en xifra parell no poden ser primers?

Pregunta 7

 

Calcula, mitjançant el mètode de les divisions successives (algoritme d'Euclides), el m.c.d. de 360 i 198.

Pregunta 8

 

Observa el procediment per obtenir el m.c.d. de parelles de nombres i aplica'l als casos

a), b) i c).

·         456 : 48 = 9 i 24 de residu  48 : 24 = 2 i 0 de residu  el m.c.d. és 24

·         570 : 40 = 14 i 10 de residu  40 : 10 = 4 i 0 de residu  el m.c.d. és 10

 

a)     875 i 30

b)    940 i 50

c)     1.542 i 36

Pregunta 9

 

Els llibres d'una biblioteca es poden empaquetar de 12 en 12, de 25 en 25 i de 100 en 100, sense que en sobri cap. Són més de 700 i menys de 1.000. Quants llibres hi ha?

Pregunta 10

Resol els problemes següents:

 

a)     La Maria li diu a la seva amiga que el seu germà li deixa la bicicleta cada 10 dies. La seva amiga li contesta que té molta sort perquè a ella li toca la bicicleta cada 18 dies. Per sort per a totes dues, el proper diumenge dia 8 ambdues coincideixen a tenir bicicleta i decideixen fer una excursió. Esbrina quants dies passaran perquè tornin a tenir totes dues la bicicleta el mateix dia.

 

b)    La sirena d'una fàbrica sona cada 40 minuts; el timbre de l'IES sona cada 60 minuts i el xiulet del tren se sent cada 50 minuts. Tots tres sons coincideixen a dos quarts de 9 del matí. Tornaran a coincidir abans de les 15 hores?

 

c)     El perímetre de la roda davantera d'un tractor fa 125 cm i el perímetre de la roda de darrere fa 200 cm. Senyalem amb un guix el punt que toca a terra de cada roda, en un moment determinat. Fem unes marques coincidents amb aquests punts del terra a les rodes. Esbrina la distància que ha de recórrer aquest tractor perquè les marques de les rodes coincideixin altra vegada a terra.

 

d)    Una senyora ha de pagar una lletra pel televisor cada 3 mesos; una altra pel sofà cada dos mesos; una altra per un préstec cada 6 mesos. Al gener coincideixen totes tres. ¿En quins altres mesos de l'any coincidiran?

Pregunta 11

 

Un vinater té vi de la classe A: 125  litres; vi de la classe B: 155  litres, i vi de la classe C: 175  litres. Vol envasar aquests vins en tines que siguin el més grans possible, però amb la condició que han de sortir igual nombre de tines de cada classe de vi. Esbrina quantes tines n'obtindrà i quants litres tindran.

Pregunta 12

Volem distribuïr 24 llapis en diverses capses, de manera que cadascuna contingui el mateix nombre de llapis. De quantes maneres podem fer-ho?

Pregunta 13

Calcula el m.c.d. i el m.c.m. de 100 i 625. Troba el m.c.d. pel mètode de les divisions successives i el m.c.m. mitjançant la propietat que els relaciona tots dos.

Pregunta 14

Calcula el m.c.d. i el m.c.m. dels nombres següents:

·         a) 45 i 75     b) 80, 96, 120

·         a partir de les seves descomposicions factorials.

 

 

 

Publicado por evela el December 28th, 2007, 11:59 | Referencias (0)

EQUACIONS

 

 WQ Equacions 

http://www.genmagic.net/educa/

http://multimediayeducacion.blogspot.com/

Publicado por evela el December 19th, 2007, 15:20 | Referencias (0)

Horóscopo i aniversario

   

Publicado por evela el December 12th, 2007, 13:24 | Referencias (0)

Feliz Navidad

Publicado por evela el December 10th, 2007, 22:03 | Referencias (0)

Bon Nadal

Bon Nadal

Publicado por evela el December 10th, 2007, 17:33 | Referencias (0)

Tema 5

TEMA 5. Nombres enters

 

 

OBJECTIUS

 

 

CONTINGUTS

 

Conceptes

 

Procediments

 • Calcular el valor absolut d’un nombre enter.

 • Comparar i representar un conjunt de nombres enters.

 • Obtenir l’oposat d’un nombre enter.

 • Sumar i restar nombres enters.

 • Efectuar operacions combinades amb nombres enters.

 • Multiplicar nombres enters.

 • Obtenir el resultat de la divisió de dos nombres enters quan siga possible.

 

Actituds

 • Perseverança i flexibilitat en la recerca de solucions als problemes numèrics.

 • Respecte i valoració de les solucions aportades pels altres.

 

CONTINGUTS TRANSVERSALS

 

Educació per a la salut

 • Per a reforçar el concepte de nombre positiu i nombre negatiu, convé assenyalar la importància d’evitar els canvis bruscos de temperatura originats per l’ús excessiu de la calefacció i l’aire condicionat. Reflexioneu amb l’alumnat sobre la importància de tenir hàbits de salut.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar i utilitzar els nombres enters en diversos contextos reals.

 • Distingir correctament els nombres enters positius i negatius.

 • Representar els nombres enters a la recta real.

 • Comparar nombres enters.

 • Obtenir el valor absolut d’un nombre enter.

 • Calcular l’oposat d’un nombre enter.

 • Sumar, restar i multiplicar nombres enters.

 • Dividir dos nombres enters (determinant primer si és possible fer la divisió), dividint-ne els valors absoluts i aplicant correctament la regla dels signes.

 • Utilitzar d’una manera adequada la jerarquia i les propietats de les operacions, i les regles d’ús de parèntesis i signes, en càlculs d’operacions combinades amb parèntesis i sense.

 

 

1. Resuelve mentalmente tomando en cuenta el calendario de un año cualquiera:

a) Si el 25 de enero es martes, entonces el 31 de enro será_________
b) Si el 4 de mayo es jueves, entonces el 10 de mayo será________
c) Si el 11 de diciembre es lunes, entonces el 19 de diciembre será_________
d) Si el primer viernes de mayo fue 5, el jueves de la semana siguiente será______
e) Si el primer domingo de enro fue 2, el domingo de la semana siguiente será________
f) Si el segundo miércoles fue 13, el martes de la semana siguiente será______ y el jueves________

2. Pinta del mismo color los carteles que indican la misma equivalencia de tiempo:

1 año / 10 años / 365 días/ 12 meses/120 meses/60 meses/5 años/ 1 década

3. Escribe la equivalencia que corresponde:

a) 1.825 días________años b) 80 trimestres_____años c) 12 años________trimestre
d) 3 milenios_______siglos e) 96 meses_______años f) 16 semestres____años
g) 1.000 años______siglos h) 10 siglos______milenio

4. Lee cada planteo y resuelve:

a) Una panadería abre sus puertas a las 7:30 horas de la mañana y cierra a las 19:30 de la tarde. ¿Cuántas horas permanece abierta?
b) Un curso de quinto año realiza una excursión al cerro La Campana cada inicio de trimestre .¿Cuántas salidas hay en 3 trimestres? ¿y en 20 semanas?
c) pedro parte en auto desde Santiago a las 6:30 y llega a Talca a las 9:30, se detiene 45 minutos y sigue su viaje llegando a Chillán a las 14:30. Si no se hubiera detenido.¿Cuántas horas duraría el viaje?.
5. Construye los siguientes ángulos, recuerda poner letras mayúsculas en cada rayo y en el vértice.

 

 

Publicado por evela el December 9th, 2007, 16:57 | Referencias (0)

Tema 5

5.- Els nombres enters

LLEGIR I COMPRENDRE MATEMÀTIQUES

Quan sumis o restis nombres enters, has de fixar-te que els parèntesis que apareguin s’eliminen tenint en compte el signe + o – que els antecedeix.

 

Se segueix la regla dels signes de la suma de nombres enters: el signe + conserva el signe del nombre que segueix, mentre que el signe el canvia.

 

Una de les regles que més s’utilitza en matemàtiques és la regla dels signes del producte de dos nombres enters.

 

Per entendre el fonament d’aquesta regla, segueix amb atenció els exemples següents:

 

 

·         Enters 5.1  

·         Enters 5.1a

·         Enters5.1b

·         Enters 5.1c

·         Enters 5.1d

·         Enters 5.1e

 

 

 

·         Enters 5.3

·         Enters 2

·         Enters 5.2

·         Junior High Math

·         Enters 5.2

·         Enters 5.2

·         Enters 5.2

·         zonaClic - actividades - Números enteros

 

 

QUÈ VOL DIR?

 

Z  Indica el conjunt de tots els nombres enters.

a Indica un nombre enter que pot ser

negatiu o positiu.

+a Indica un nombre enter positiu.

-a  Indica un nombre enter negatiu

 

COM HO ESCRIVIM?

 

Quan volem indicar el conjunt de tots els nombres enters, el designem amb Z.

 

El signe dels nombres enters l’hem de col·locar al costat del nombre, sense deixar espais en blanc.

 

QUÈ VOL DIR?

 

  2

+2      Les tres formes expressen el

           mateix nombre, +2.

(+2)

COM HO ESCRIVIM?

Si un nombre no porta signe, considerem que és un enter positiu.

 

El nombre entre parèntesis s’utilitza normalment en les expressions d’operacions.

 

QUÈ VOL DIR?

 

−2    Totes dues formes expressen el

          Mateix  nombre negatiu.

(−2)

COM HO ESCRIVIM?

El nombre entre parèntesis s’utilitza normalment en les expressions d’operacions.

 

QUÈ VOL DIR?

 

/a/ Assigna a cada nombre el mateix

nombre prescindint del signe.

 

Op (a ) Assigna a cada nombre el mateix nombre canviant-li el signe.

 

COM HO ESCRIVIM?

El valor absolut d’un nombre és el mateix nombre prescindint del signe.

/3/ = 3    /−3/ = 3

L’oposat d’un nombre és el mateix nombre amb el signe canviat.

Op (3) = −3 Op (−3) = 3

 

QUÈ VOL DIR?

 

Regla dels signes. Indica el signe que tindrà el resultat de multiplicar o dividir dos nombres enters.

+ · + = +

 - · - = +

+ · - = -

- · + = -

 

COM HO ESCRIVIM?

Per multiplicar o dividir dos nombres enters, els multipliquem o dividim prescindint del signe.

Després hi posem el signe que correspon segons la regla dels signes.

(−3) (+5) = −15 (+12) : (+3) = +4

(+3) (−5) = −15 (−8) : (−2) = +4

 

Llibre de MATEMÀTIQUES 1r ESO      “ED. SANTILLANA”

 

Publicado por evela el December 5th, 2007, 19:04 | Referencias (0)

 

 

Blog alojado en ZoomBlog.com