La classe de 1º A-B
1r. d'ESO A-B (C.E Joan XXIII)

¡Bienvenido a mi blog!

Inicio

Mi Perfil

Calendario
<<   February 2008  >>
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Apúntate
Suscríbete al blog

Categorías
Main (2) Sindicar categoría
1.- Raó i proporció (1) Sindicar categoría
2.- Relació dues magnitud (1) Sindicar categoría
3.- Percentatges (1) Sindicar categoría
4.- Problemes (1) Sindicar categoría
Llibre de mates 1º ESO (1) Sindicar categoría
Matemàtiques (5) Sindicar categoría
Recuperació 1ª avaluació (3) Sindicar categoría
sotfware (1) Sindicar categoría
Tema 3 (1) Sindicar categoría
Tema 5 (3) Sindicar categoría
Tema 6 (3) Sindicar categoría
Tema 8 (1) Sindicar categoría
Tema 9 (2) Sindicar categoría
Tutorias (5) Sindicar categoría
Wiki (1) Sindicar categoría
WQ (1) Sindicar categoría
Archivo
November 2009 (1)
February 2008 (8)
January 2008 (1)
December 2007 (10)
November 2007 (5)
October 2007 (7)
Sindicación
Artículos
Comentarios
Enlaces
eGrupos
ZoomBlog
 

February 2008


problemes

Proporcions i magnituds proporcionals

1.- Completa els números que falten per a que formen proporcions.

            a) 5/8=x/32        b)  12/x=9/15          c) x/2=x/18         d) 4/x=x/9 

2.- Calcula:

            a) La quarta proporcional de 6, 8 i 3.

            b) La tercera proporcional de 2 i 6 (6 és el terme que es repeteix).

            c) La mitjana proporcional de 8 i 18.

            d) La quarta proporcional de 4, 20 i 5.

3.- De les següents magnituds indica si són directament proporcionals (D) o inversament 

      proporcionals (I).

            a) El temps que funciona un teler i els metres de tela que fabrica.

            b) El temps que deixem obert una aixeta i els litres d"aigua que ixen.

            c) La velocitat d"un cotxe i les hores que li costa fer un determinat trajecte.

            d) La superfície d"una rajola i el nombre de rajoles que fan falta per cobrir una

               paret.

           

Percentatges

1.- Per a pintar un pis, un pintor ha treballat 30 hores a raó de  15 euros/hora. El material empleat

      val 120 euros. Si aplica un 16% d"IVA, quin serà el cost total ?.

2.- Al comprar una camisa que marcava 60 euros ens han cobrat 51 euros. Quin descompte ens han

      fet?

3.- Hem comprat una tele i, després de fer-nos un 20% de descompte, ens han cobrat 400 euros.

      Quin era el preu real de la tele?

 Regla de tres simple

1.- Per a cuinar una paella d"arròs per a 10 persones posem 1 kg. d"arròs. Quina quantitat d"arròs

      necessitarem si venen 6 persones més a menjar?

2.- Un jugador de futbol fa dos gols cada 12 llançaments a porta. Si sempre manté la mateixa

      eficàcia, quants llançaments haurà fet per a marcar 7 gols?

3.- A un pot de iogurt de 125 g. hi ha una inscripció que posa: "Contingut en calci 124 mg. (19% 

     del consum diari recomanat)". Si una persona només s"alimentara de iogurts, quants en tindria

     que prendre per a cobrir la necessitat diària de calci ?

4.- A una festa érem 10 persones i pensàvem repartir 6 cm. de "braç de gitano" a cadascun, però

      han vingut dues persones més de les que fèiem compte. Quant de tros correspondrà a cada un?

5.- A una caixa caben 24 llibres de 5 cm. d"amplària. Quants llibres de 3 cm. d"amplària cabran?

6.- Un ciclista a 40 km/h. dóna una volta a un circuit en 30 minuts. Quina tindrà que ser la seua

      velocitat per recórrer el mateix circuit en 25 minuts?

Repartiments proporcionals

1.- Entre tres pintors pinten un pis. Pel treball cobren 1200 euros que s"han de repartir segons la 

      superfície pintada. Quant rebrà cada un sabent que el primer va pintar 62 m2., el segon 57 m2. i 

      el tercer 31 m2.?

2.- En una carrera es reparteix un premi de 385.000 euros. entre els quatre primers classificats en

      funció del temps empleat. Si els temps han sigut de 10, 15, 20 i 25 minuts respectivament.  

      Quant rebrà cada atleta?

    

3.- Entre tres amics compren un dècim de loteria aportant el primer 3,6 euros, el segon 5,4 euros i

      el tercer 9 euros. Reben un premi de 180.000 euros.

      Calcula els diners que percebrà cada un si Hisenda els reté el 18%.

     

4.- Una família te tres fills de 12, 15 i 18 anys. Han arribat al tracte de que cada dia disposen de      

      740 minuts per eixir de casa, que només en pot eixir un cada vegada i que els menuts, al tenir

       menys deures, poden eixir un poc més. Quants minut correspondrà a cadascun ?

Regla de tres composta

1.- 15 companys de classe, per anar 3 dies d"acampada preparen 4 entrepans per a cada persona i 

      dia. A la fi, sols hi poden anar 9 companys i decideixen anar 4 dies.

      A quants entrepans per persona i dia eixiran?

2.- 4 persones amb 6 pans mengen 6 dies. Per a quants dies tindran prou pa 5 persones amb 10

     pans ?

3.- En una granja, 60 porcs beuen 1.620 l. d"aigua en 9 dies. Quants porcs es podran mantenir

      durant 5 dies amb 1.500 l. d"aigua?

4.- Per a invitar a 20 xiquets he comprat 10 bosses amb 6 pastes cada una, però només he trobat 9 

      bosses i he tingut que tirar una pasta de cada una perquè estava florit. A quants xiquets podré 

      invitar?

5.- Un grup de 8 persones vol realitzar un viatge de 10 dies per Europa i l"agencia els demana 2160 

      euros.; però, després, pensen perllongar el viatge 2 dies més i sols compten amb 1620 euros.

      Quantes persones hi podran anar?

6.- 3 paletes, treballant 5 dies i 4 hores diàries construeixen 300 m2. de barandat. Quantes hores

     diàries tindran que treballar 4 paletes durant 6 dies per a construir un barandat que tinga el doble 

     de superfície?

7.- A una granja 100 gallines, durant 3 dies ponen 225 ous. Quants ous pondran 60 gallines durant

     1 setmana?

8.- Una persona llegeix 2 llibres de 150 pàgines cada un en 12 dies. Quants llibres de 100 pagines 

        podrà llegir en 16 dies?

9.- Tres persones  sembren un hort de patates treballant 5 hores diàries a un ritme de 12 kg./hora.

       Quantes persones seran necessàries per a sembrar el mateix hort treballant 6 hores diàries a un

        ritme de 15 kg./hora ?

10.- Per a construir un pilar necessitem 2000 totxos les mesures dels quals són: 30 cm. de llarg,      

       20 cm. d"alt i 5 cm. d"ample. Quants totxos de 25 cm. de llarg, 15 cm. d"alt i 20 cm. d"ample

       necessitarem per a construir un altre pilar igual?

      

Interés simple

1.- Quin interès produiran 8000 euros col·locats a un banc al 3 % durant 2 anys ?

2.- Quin capital hem de col·locar al 5 % durant 4 mesos per a que ens produisca un interès de 30

      euros?

3.- Durant quant de temps hem de col·locar 2000 euros al 1,5 % per a obtenir uns interessos de 60

     euros ?

4.- Després de tenir col·locats 6000 euros a un banc durant 8 anys ens han donat 7200 euros. A

     quin rèdit els han pagat?

5.- Col·loquem un capital a un banc durant 4 anys al 2,5 % d"interès i quan anem a replegar-lo ens

     donen 3300 euros. Quin era el capital inicial?

Solucions:

Proporcions i magnituds proporcionals

1.-a) 20   b) 20     c) 6             d) 10

2.- a) 4    b) 18 c) 12 d) 25

3.- a) D b) D c) I d) I e) D

Percentatges

1.- 661,2 euros

2.- 15%

3.- 500 euros

 Regla de tres simple

1.- 1,6 kg.

2.- 42 llançaments

3.- 5,26 iogurts

4.- 5 cm.

5.- 40 llibres

6.- 48 km/h.

Repartiments proporcionals

1.- 496, 456 i 248 euros

2.- 150.000, 100.000, 75.000 i 60.000 euros

3.- 29.520, 44.280 i 73800 euros

4.- 300, 240 i 200 minuts

Regla de tres composta

1.- 5 entrepans

2.- 8 d.

3.- 100 p.

4.- 15 x.

5.- 5 p.

6.- 5 h./d.

7.- 315 o.

8.- 4 lli.

9.- 2 p.

10.- 800 t.

Interés simple

1.- 480 euros

2.- 1800 euros

3.- 720 dies = 24 mesos = 2 anys

4.- 2,5 %

5.- 3000 euros

Publicado por evela el February 18th, 2008, 17:35 | Referencias (0)

Magnituds

Magnituds proporcionals

1. Digues quins dels parells de magnituds següents són directament proporcionals:

 • El pes de les taronges comprades i els diners que hi paguem.

 • L"edat d"un noi i l"alçada que fa.

 • L"espai recorregut per un avió que va a 80 km/h i el temps que tarda a recórrer-lo.

 • La talla d"uns pantalons i el seu preu.

 • El temps que roman oberta una aixeta i la quantitat d"aigua que en surt.

 • El gruix d"un llibre i el seu preu.

2. En una pastisseria es venen caramels en caixes de preu fix. Se sap que quatre caixes pesen dos quilos. Completa aquesta taula de valors:

Nombre de caixes

1

2

3

4

5

6

10

15

20

Pes (en quilos)

2

3. En Ferran ha pagat 30 cèntims per cinc fotocòpies. Sabent que cada còpia té un preu fix, completa la taula següent:

Nombre de còpies

1

2

3

4

5

.......

10

.......

20

Cost (en euros)

0,3

4.. Completa les taules següents:

a)

1 kg

20 cèntims

2 kg

40 cèntims

3 kg

60 cèntims

4 kg

6 kg

9 kg

b)

3 roses

6 roses

2 euros

9 roses

12 roses

8 euros

36 roses

En tots dos casos es tracta de magnituds proporcionals? Per què?

5. Un cotxe va a velocitat constant per l"autopista. La taula següent reflecteix tant el temps transcorregut com l"espai recorregut durant aquest temps:

a) Completa la taula:

5 min

10 min

22 km

15 min

44 km

220 km

120 min

b) El temps transcorregut i l"espai recorregut pel cotxe, són dues magnituds proporcionals?

6. Sovint es barregen diferents metalls per obtenir-ne un de nou amb unes propietats millors (més duresa, més flexibilitat, menys corrosió...). Aquesta barreja s"anomena aliatge. Podem obtenir un aliatge barrejant ferro amb altres metalls. La taula següent ens mostra la quantitat necessària de ferro i la quantitat de l"aliatge que se n"obté:

ferro

6 g

30 g

42 g

1 kg

aliatge

52,5 g

225 g

270 g

 • Completa la taula anterior.

 • Les quantitats de ferro i d"aliatge obtingudes, són dues magnituds proporcionals?

7. El temps i el cost d"una trucada telefònica no són magnituds proporcionals. Hi ha companyies de telefonia que cobren 0,07 euros per l"establiment de trucada i 0,03 euros per cada minut de connexió. Completa la taula següent:

durada de la trucada

1 min

2 min

3 min

4 min

10 min

15 min

preu de trucada (euros)

0,1 €

8. Digues en quins casos les magnituds són proporcionals:

 • L"edat d"una noia i la seva alçada.

 • El temps que circula un cotxe a 80 km/h i la distància que recorre.

 • La quantitat de farina que es necessita per fer un pastís i el nombre de persones a les quals va destinat.

Els diners dipositats en un banc i els interessos que generen en un any.

Publicado por evela el February 18th, 2008, 17:12 | Referencias (0)

Angles i rectes

 

OBJECTIUS

·         Distingir entre recta, semirecta i segment.

·         Reconèixer les diferents posicions que poden tenir dues rectes en el pla.

·         Distingir els tipus d"angles i establir diferents relacions entre els uns i els altres.

·         Sumar i restar angles, multiplicar un angle per un nombre i dividir un angle en dos d"iguals.

·         Sumar i restar amplituds d"angles i temps en el sistema sexagesimal.

·         Resoldre problemes de la vida real que impliquin operacions amb angles i temps.

CONTINGUTS

·         Recta, semirecta i segment. Posicions de dues rectes en el pla.

·         Tipus d"angles i relacions entre els uns i els altres.

·         Angles complementaris, suplementaris, consecutius, adjacents i oposats pel vèrtex.

·         Sumes i restes de dos o més angles.

·         Multiplicació per un nombre i càlcul de la bisectriu d"un angle qualsevol.

·         Unitats de mesura d"angles i temps.

·         Pas d"unes unitats de mesura d"angles i temps a unes altres.

·         Expressió de la mida d"un angle en el sistema sexagesimal.

·         Suma i resta de mesures d"angles i temps en el sistema sexagesimal.

·         Càlcul del valor d"angles diferents en contextos geomètrics, coneguts els valors d"altres angles.

·         Incorporació al llenguatge quotidià dels termes de mesura per descriure amplituds d"angles i temps.

·         Cura i precisió en l"ús d"instruments de mesura i en la realització de mesuratges.

Publicado por evela el February 16th, 2008, 20:22 | Referencias (0)

Les estaques

Les estaques

La meta d'aquest trencaclosques és intercanviar les estaques de l'esquerra amb les estaques de la dreta movent una estaca cada vegada.

Publicado por evela el February 13th, 2008, 20:19 | Referencias (0)

Moneda Falsa

Moneda Falsa

L'objectiu d'aquest problema és usar la balança per a comparar el pes de les monedes per a així descobrir quina de les monedes és falsa.

Després de familiaritzar-te amb aquest joc, veuràs que és ben fàcil identificar quina de les monedes és falsa.

 • Aconsegueix un punt en actitud

 • Demà dimarts ho avaluarem en l'aula canó

Utilitzant el manipulador virtual pots:

 • Comparar el pes de les monedes Indicar quin moneda és falsa

 • Triar problemes diferents

 • Problema Nou

 • Després de resoldre un problema, pots resoldre altre.

Publicado por evela el February 11th, 2008, 17:50 | Referencias (0)

percentatges

Tant per cent

Calcula:

1. Completa aquesta taula:

1.      El 6% de 500

2.     El 7% de 200

3.     El 3% de 400

4.     El 8% de 150

5.     El 9% de 320

6.     El 10% de 100

7.     El 15% de 300

8.     El 50% de 300

9.     El 25% de 400

10.   El 20% de 200

11.    El 30% de 1000

12.   El 40% de 500

13.   El 60% de 800

14.   El 70% de 2000

15.   El 80% de 5000

16. El 40% de 3000

17.  El 12% de 200

18. El 30% de 300

19.   El 15% de 400

20.  El 40% de 100

21.   El 30% de 100

22.  El 17% de 100

23.  El 25% de 16

24.  El 25% de 1000

25. El 25%  de 20

26. El 50% de 500

27.  El 50% de 1000

28.  El 50% de 2000

29.  El 50% de 4000

30.  El 50% de 20000

Calcula:

2. Completa aquesta taula:

Percentatge

15%

85%

Fracció

18/100

10/100

Nombre decimal

0,3

0,2

3. Calcula:

a) 35 % de 4000 = 0,35 · 4000 = 1400

b) 16 % de 7250 

c) 15 % de 5500 

d)  85 % de 37500 

e)  3% de 2500000 

f)  20 % de 32550 

4. Completa la taula

250

740

510

480

360

960

1200

40% de

25% de

15% de

20% de

100% de

5. Quin percentatge expressa cada una d"aquestes fraccions?

a) 1/2     b) 1/50   c)   1/4    d) 3/4    e)   1/5    f)  4/5    g)  1/10   h) 7/10

6. Un quilo de pèsols conté: 10 g de greix, 630 g d"hidrats de carboni, 20 g de sals minerals, 200 g de proteïnes i la resta és aigua. Calcula els tants per cent que conté de cada substància. 

7. De 8000 alumnes, 4020 són noies, quin % són noies?

8 Em paguen 1200 euros al mes i em pugen a 1400 euros. quin % m"han pujat?

9. La meva àvia cobra 80 euros de pensió i li pugen a 500 euros. quin % li han pujat?

10. Per el lloguer del meu pis pago 500 euros i em pugen a 550 euros. Quin % me han pujat?

11. Badalona té 674000 habitants, dels que 438000 són immigrants. Quin % representen?

12. D"una factura de 760 euros volen que pagui 820 euros perquè diuen que m"afegeixen un 16% de IVA. Han calculat bé?

Publicado por evela el February 10th, 2008, 19:00 | Referencias (0)

Raó i propoció

Raó i propoció

Proporció

 1. En un Gran Premi d"Automobilisme es retiren 4 automòbils dels 22 que hi participen. Quina és la raó dels participants que es retiren de la prova respecte del total? Expressa aquesta raó en forma de fracció, en forma de decimal i en tant per cent.

 1. Un practicant posa diàriament 45 injeccions. Durant un matí n'ha posat 33. Quina és la raó de les que li falten per posar en relació amb el nombre total.  Expressa aquesta raó en forma de fracció, en forma de decimal i en tant per cent.

 1. En una  parada d"autobús baixen 17 persones de les 58 que hi viatjaven. Expressa la raó del nombre de persones que han baixat de l'autobús respecte del total.

 1. Senyala aquelles parelles de raons que siguin iguals.

13/26i 4/8                

11/3i 4/12

9/15i 1/35

7/15i6/12

 1. Un botiguer ven 36 kg de tomàquets dels 48 kg que havia portat al mercat. Expressa la raó  dels quilos que ha venut respecte dels que tenia per vendre.

 1. Posa en forma de raó les expressions següents:

a)    Trenta-dos minuts en relació amb una hora.

b)    Tres jugadors en relació amb els que componen un equip de futbol.

c)    Quatre monedes de cinc cèntims en relació amb un euro.

d)    Quaranta-cinc dies en relació a un any no bixest.

 1. Expressa per mitjà d"una raó la quantitat de minuts, respecte del dia, que falten per transcórrer quan són dos quarts de deu del vespre.

 1. Durant  l"esplai, 35 alumnes dels 420 que van a una escola porten un entrepà de llonganissa per esmorzar. Quina és la raó dels que porten llonganissa respecte del nombre d"alumnes d"aquesta escola?

 2. Troba el nombre que forma amb el cinc la mateixa raó que el  quinze amb el sis. Explica com ho fas. És possible de fer-ho de diverses maneres diferents.

 1. Dos nombres es troben a raó de 4 és a 7. Si el primer és 16, quin serà el segon?

 1. Un cobrador guanya  7 pessetes per cada 25 de recaptades. Escriu en forma de raó les pessetes que lliura a la casa per la qual treballa per cada 50 pessetes cobrades.

 1. Les longituds de les passes de dues persones es troben a raó de 3 és a 5. Si la passa més llarga fa 65 cm, quina serà la longitud de la passa més curta?

Publicado por evela el February 9th, 2008, 18:21 | Referencias (0)

Llibre de mates

Publicado por evela el February 6th, 2008, 18:43 | Referencias (0)

Proporcionalitat

Tema 8

OBJECTIUS

         Esbrinar si dues raons formen o no proporció.

         Completar taules de proporcionalitat i sèries de raons iguals.

         Fer servir les raons entre quantitats per resoldre problemes en contextos reals.

         Distingir si dues magnituds són proporcionals o no.

         Identificar magnituds directament proporcionals.

         Identificar magnituds inversament proporcionals.

         Calcular tants per cent i resoldre problemes reals en què n"apareguin.

CONTINGUTS

         Raó entre dos nombres.

         Proporcions.

         Càlcul del terme desconegut d"una proporció.

         Magnituds directament proporcionals.

         Magnituds inversament proporcionals.

         Distinció de la relació de proporcionalitat entre dues magnituds.

         Elaboració de taules de proporcionalitat.

         Càlcul de percentatges.

          Resolució de problemes amb percentatges.

         Incorporació al llenguatge algebraic quotidià de termes relacionats amb mesura de magnituds per descriure situacions.

Proporcionalidad numérica

Publicado por evela el February 6th, 2008, 17:32 | Referencias (0)

 

 

Blog alojado en ZoomBlog.com