La classe de 1º A-B
1r. d'ESO A-B (C.E Joan XXIII)

¡Bienvenido a mi blog!

Inicio

Mi Perfil

Calendario
<<   February 2008  >>
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Apúntate
Suscríbete al blog

Categorías
Main (2) Sindicar categoría
1.- Raó i proporció (1) Sindicar categoría
2.- Relació dues magnitud (1) Sindicar categoría
3.- Percentatges (1) Sindicar categoría
4.- Problemes (1) Sindicar categoría
Llibre de mates 1º ESO (1) Sindicar categoría
Matemàtiques (5) Sindicar categoría
Recuperació 1ª avaluació (3) Sindicar categoría
sotfware (1) Sindicar categoría
Tema 3 (1) Sindicar categoría
Tema 5 (3) Sindicar categoría
Tema 6 (3) Sindicar categoría
Tema 8 (1) Sindicar categoría
Tema 9 (2) Sindicar categoría
Tutorias (5) Sindicar categoría
Wiki (1) Sindicar categoría
WQ (1) Sindicar categoría
Archivo
November 2009 (1)
February 2008 (8)
January 2008 (1)
December 2007 (10)
November 2007 (5)
October 2007 (7)
Sindicación
Artículos
Comentarios
Enlaces
eGrupos
ZoomBlog
 

problemes

Proporcions i magnituds proporcionals

1.- Completa els números que falten per a que formen proporcions.

            a) 5/8=x/32        b)  12/x=9/15          c) x/2=x/18         d) 4/x=x/9 

2.- Calcula:

            a) La quarta proporcional de 6, 8 i 3.

            b) La tercera proporcional de 2 i 6 (6 és el terme que es repeteix).

            c) La mitjana proporcional de 8 i 18.

            d) La quarta proporcional de 4, 20 i 5.

3.- De les següents magnituds indica si són directament proporcionals (D) o inversament 

      proporcionals (I).

            a) El temps que funciona un teler i els metres de tela que fabrica.

            b) El temps que deixem obert una aixeta i els litres d"aigua que ixen.

            c) La velocitat d"un cotxe i les hores que li costa fer un determinat trajecte.

            d) La superfície d"una rajola i el nombre de rajoles que fan falta per cobrir una

               paret.

           

Percentatges

1.- Per a pintar un pis, un pintor ha treballat 30 hores a raó de  15 euros/hora. El material empleat

      val 120 euros. Si aplica un 16% d"IVA, quin serà el cost total ?.

2.- Al comprar una camisa que marcava 60 euros ens han cobrat 51 euros. Quin descompte ens han

      fet?

3.- Hem comprat una tele i, després de fer-nos un 20% de descompte, ens han cobrat 400 euros.

      Quin era el preu real de la tele?

 Regla de tres simple

1.- Per a cuinar una paella d"arròs per a 10 persones posem 1 kg. d"arròs. Quina quantitat d"arròs

      necessitarem si venen 6 persones més a menjar?

2.- Un jugador de futbol fa dos gols cada 12 llançaments a porta. Si sempre manté la mateixa

      eficàcia, quants llançaments haurà fet per a marcar 7 gols?

3.- A un pot de iogurt de 125 g. hi ha una inscripció que posa: "Contingut en calci 124 mg. (19% 

     del consum diari recomanat)". Si una persona només s"alimentara de iogurts, quants en tindria

     que prendre per a cobrir la necessitat diària de calci ?

4.- A una festa érem 10 persones i pensàvem repartir 6 cm. de "braç de gitano" a cadascun, però

      han vingut dues persones més de les que fèiem compte. Quant de tros correspondrà a cada un?

5.- A una caixa caben 24 llibres de 5 cm. d"amplària. Quants llibres de 3 cm. d"amplària cabran?

6.- Un ciclista a 40 km/h. dóna una volta a un circuit en 30 minuts. Quina tindrà que ser la seua

      velocitat per recórrer el mateix circuit en 25 minuts?

Repartiments proporcionals

1.- Entre tres pintors pinten un pis. Pel treball cobren 1200 euros que s"han de repartir segons la 

      superfície pintada. Quant rebrà cada un sabent que el primer va pintar 62 m2., el segon 57 m2. i 

      el tercer 31 m2.?

2.- En una carrera es reparteix un premi de 385.000 euros. entre els quatre primers classificats en

      funció del temps empleat. Si els temps han sigut de 10, 15, 20 i 25 minuts respectivament.  

      Quant rebrà cada atleta?

    

3.- Entre tres amics compren un dècim de loteria aportant el primer 3,6 euros, el segon 5,4 euros i

      el tercer 9 euros. Reben un premi de 180.000 euros.

      Calcula els diners que percebrà cada un si Hisenda els reté el 18%.

     

4.- Una família te tres fills de 12, 15 i 18 anys. Han arribat al tracte de que cada dia disposen de      

      740 minuts per eixir de casa, que només en pot eixir un cada vegada i que els menuts, al tenir

       menys deures, poden eixir un poc més. Quants minut correspondrà a cadascun ?

Regla de tres composta

1.- 15 companys de classe, per anar 3 dies d"acampada preparen 4 entrepans per a cada persona i 

      dia. A la fi, sols hi poden anar 9 companys i decideixen anar 4 dies.

      A quants entrepans per persona i dia eixiran?

2.- 4 persones amb 6 pans mengen 6 dies. Per a quants dies tindran prou pa 5 persones amb 10

     pans ?

3.- En una granja, 60 porcs beuen 1.620 l. d"aigua en 9 dies. Quants porcs es podran mantenir

      durant 5 dies amb 1.500 l. d"aigua?

4.- Per a invitar a 20 xiquets he comprat 10 bosses amb 6 pastes cada una, però només he trobat 9 

      bosses i he tingut que tirar una pasta de cada una perquè estava florit. A quants xiquets podré 

      invitar?

5.- Un grup de 8 persones vol realitzar un viatge de 10 dies per Europa i l"agencia els demana 2160 

      euros.; però, després, pensen perllongar el viatge 2 dies més i sols compten amb 1620 euros.

      Quantes persones hi podran anar?

6.- 3 paletes, treballant 5 dies i 4 hores diàries construeixen 300 m2. de barandat. Quantes hores

     diàries tindran que treballar 4 paletes durant 6 dies per a construir un barandat que tinga el doble 

     de superfície?

7.- A una granja 100 gallines, durant 3 dies ponen 225 ous. Quants ous pondran 60 gallines durant

     1 setmana?

8.- Una persona llegeix 2 llibres de 150 pàgines cada un en 12 dies. Quants llibres de 100 pagines 

        podrà llegir en 16 dies?

9.- Tres persones  sembren un hort de patates treballant 5 hores diàries a un ritme de 12 kg./hora.

       Quantes persones seran necessàries per a sembrar el mateix hort treballant 6 hores diàries a un

        ritme de 15 kg./hora ?

10.- Per a construir un pilar necessitem 2000 totxos les mesures dels quals són: 30 cm. de llarg,      

       20 cm. d"alt i 5 cm. d"ample. Quants totxos de 25 cm. de llarg, 15 cm. d"alt i 20 cm. d"ample

       necessitarem per a construir un altre pilar igual?

      

Interés simple

1.- Quin interès produiran 8000 euros col·locats a un banc al 3 % durant 2 anys ?

2.- Quin capital hem de col·locar al 5 % durant 4 mesos per a que ens produisca un interès de 30

      euros?

3.- Durant quant de temps hem de col·locar 2000 euros al 1,5 % per a obtenir uns interessos de 60

     euros ?

4.- Després de tenir col·locats 6000 euros a un banc durant 8 anys ens han donat 7200 euros. A

     quin rèdit els han pagat?

5.- Col·loquem un capital a un banc durant 4 anys al 2,5 % d"interès i quan anem a replegar-lo ens

     donen 3300 euros. Quin era el capital inicial?

Solucions:

Proporcions i magnituds proporcionals

1.-a) 20   b) 20     c) 6             d) 10

2.- a) 4    b) 18 c) 12 d) 25

3.- a) D b) D c) I d) I e) D

Percentatges

1.- 661,2 euros

2.- 15%

3.- 500 euros

 Regla de tres simple

1.- 1,6 kg.

2.- 42 llançaments

3.- 5,26 iogurts

4.- 5 cm.

5.- 40 llibres

6.- 48 km/h.

Repartiments proporcionals

1.- 496, 456 i 248 euros

2.- 150.000, 100.000, 75.000 i 60.000 euros

3.- 29.520, 44.280 i 73800 euros

4.- 300, 240 i 200 minuts

Regla de tres composta

1.- 5 entrepans

2.- 8 d.

3.- 100 p.

4.- 15 x.

5.- 5 p.

6.- 5 h./d.

7.- 315 o.

8.- 4 lli.

9.- 2 p.

10.- 800 t.

Interés simple

1.- 480 euros

2.- 1800 euros

3.- 720 dies = 24 mesos = 2 anys

4.- 2,5 %

5.- 3000 euros

Publicado por evela el February 18th, 2008, 17:35 | Referencias (0)

 

 

Blog alojado en ZoomBlog.com