La classe de 1º A-B
1r. d'ESO A-B (C.E Joan XXIII)

¡Bienvenido a mi blog!

Inicio

Mi Perfil

Calendario
<<   October 2019    
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Apúntate
Suscríbete al blog

Categorías
Main (2) Sindicar categoría
1.- Raó i proporció (1) Sindicar categoría
2.- Relació dues magnitud (1) Sindicar categoría
3.- Percentatges (1) Sindicar categoría
4.- Problemes (1) Sindicar categoría
Llibre de mates 1º ESO (1) Sindicar categoría
Matemàtiques (5) Sindicar categoría
Recuperació 1ª avaluació (3) Sindicar categoría
sotfware (1) Sindicar categoría
Tema 3 (1) Sindicar categoría
Tema 5 (3) Sindicar categoría
Tema 6 (3) Sindicar categoría
Tema 8 (1) Sindicar categoría
Tema 9 (2) Sindicar categoría
Tutorias (5) Sindicar categoría
Wiki (1) Sindicar categoría
WQ (1) Sindicar categoría
Archivo
November 2009 (1)
February 2008 (8)
January 2008 (1)
December 2007 (10)
November 2007 (5)
October 2007 (7)
Sindicación
Artículos
Comentarios
Enlaces
eGrupos
ZoomBlog
 

Matemàtiques


videos

You Tube

Publicado por evela el November 26th, 2007, 14:17 | Referencias (0)

Tema 11

14. Estadística i probabilitat

Població i mostra.

Taules i freqüències.

Representacions gràfiques.

Mitjana, mediana i moda.

Espai mostral.

 

 

 

Esdeveniment elemental i esdeveniment compost.

Obtenció de l’espai mostral, els esdeveniments elementals, l’esdeveniment segur I l’esdeveniment impossible d’un experiment aleatori.

 

 

 

Determinació de les freqüències absolutes i relatives d’esdeveniments diferents.

Llei dels grans nombres.

Probabilitat d’un esdeveniment.

 

 

 

Recompte d’una sèrie de dades per formar una taula.

Càlcul de freqüències absolutes i relatives.

Representació gràfica d’un conjunt de dades.

 

 

 

Càlcul de la mitjana aritmètica, la mediana i la moda.

Utilització de la regla de Laplace per al càlcul de probabilitats d’esdeveniments diferents en contextos d’equiprobabilitat.

 

 

 

Anàlisi crítica de les informacions sobre fenòmens aleatoris.

Valoració de la importància de l’us del llenguatge gràfic i estadístic en diferents contextos de la vida diària.

 

 

 

Publicado por evela el October 30th, 2007, 21:40 | Referencias (0)

Tema 12

87

Posicions relatives de plans i rectes a l’espai

 

 

Corregir els exercicis del dia anterior.

Posar notes

 • Repassar

 • Ampliar

VPR

Cabri II

Fer els exercicis de la pàgina 230 del llibre de l’alumne.

 

p.240 n.27...30

llibre de l’alumne pg 230-239

 

Cabri II

 

88

Poliedres

 

Corregir els exercicis del dia anterior.

Posar notes

 • Repassar

 • Ampliar

VPR

Cabri II

Fer els exercicis de la pàgina 231 del llibre de l’alumne.

 

p.240 n.31...37

CD. Recursos multimèdia

 

Cabri II

 

89

Prismes

 

Corregir els exercicis del dia anterior.

Posar notes

 • Repassar

 • Ampliar

VPR

Cabri II

Fer els exercicis de la pàgina 232 del llibre de l’alumne.

 

p.240 n.38...47

 

CD. Guia digital.

Matemàtiques 1 ESO Santillana.

 

Cabri II

 

90

Piràmides

 

Corregir els exercicis del dia anterior.

Posar notes

 • Repassar

 • Ampliar

VPR

Cabri II

Fer els exercicis de la pàgina 233 del llibre de l’alumne.

 

p.241 n.48...60

 

http://www.wadhoo.com/elprofesorencasa/

 

 

 

91

Poliedres regulars

 

Corregir els exercicis del dia anterior.

Posar notes

 • Repassar

 • Ampliar

VPR

Cabri II

Fer els exercicis de les pàgines 234 i 235 del llibre de l’alumne.

 

p.242 n.61...64

Biblioteca del professorat. Guia i recursos. Matemàtiques

1 ESO

 

92

Cossos de revolució

 

Corregir els exercicis del dia anterior.

Posar notes

 • Repassar

 • Ampliar

VPR

Cabri II

Fer els exercicis de les pàgines 236 i 237 del llibre de l’alumne.

 

p.242 n.65...73

 

 

93

L’essencial

 

Corregir els exercicis del dia anterior.

Posar notes

 • Repassar

 • Ampliar

VPR

Cabri II

Fer els exercicis de les pàgines 238 i 239 del llibre de l’alumne.

 

p.243 n.74...78

 • Activitats

 

exercicis de les pàgines 243-244 del llibre de l’alumne.

Cabri II

 

94

Avaluació

Tema12

 

 

 

Fotocòpies de l’examen

CD. Gestor d’avaluació. Matemàtiques 1

 

Publicado por evela el October 30th, 2007, 21:19 | Referencias (0)

Tema 13

95

Rectes numèriques

Corregir els exercicis del dia anterior.

Posar notes

 • Repassar

 • Ampliar

VPR

Cabri II

Fer els exercicis de la pàgina 246 del llibre de l"alumne.

p.258 n.41...53

llibre de l"alumne pg 246-257

Intel® Education

Cabri II

skoool™.es

96

Coordenades cartesianes

Corregir els exercicis del dia anterior.

Posar notes

 • Repassar

 • Ampliar

Fer els exercicis de les pàgines 247-250 del llibre de l"alumne.

p.259 n.54...64

CD. Recursos multimèdia

Learn sim

http://www.skoool.es/sc1_geometry.htm

Cabri II

97

Funcions

Corregir els exercicis del dia anterior.

Posar notes

 • Repassar

 • Ampliar

Fer els exercicis de les pàgines 251-254 del llibre de l"alumne.

p.260 n.65...72

CD. Guia digital.

Matemàtiques 1 ESO Santillana.

Cabri II

Learn Step

http://www.skoool.es/sc1_geometry.htm

98

Interpretació de gràfiques

Corregir els exercicis del dia anterior.

Posar notes

 • Repassar

 • Ampliar

Fer els exercicis de la pàgina 255 del llibre de l"alumne.

p.260 n.65...72

http://www.wadhoo.com/elprofesorencasa/

Learn Step

http://www.skoool.es/sc1_geometry.htm

99

L"essencial

Corregir els exercicis del dia anterior.

Posar notes

 • Repassar

 • Ampliar

Fer els exercicis de les pàgines 256 i 257 del llibre de l"alumne.

p.261 n.77...78

Biblioteca del professorat. Guia i recursos. Matemàtiques

1 ESO

Publicado por evela el October 30th, 2007, 20:33 | Referencias (0)

Divisibilitat

 

Matemàtiques
1r d'ESO

 http://www.xtec.es/aulanet/ud/mates/divisibilitat/temes.htm
 DIVISIBILITAT  

 http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2062

 

 http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/07/matematicas-07.html

http://sipan.inictel.gob.pe/internet/av/divisibi.htm

http://www.estudiantes.info/matematicas/reglas_de_divisibilidad.htm

http://www.tinglado.net/?id=reglas-de-divisibilidad

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/divisibilidad/criterios_div.htm

http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/glosario/divisibilidad.swf

   
   

Publicado por evela el October 29th, 2007, 13:44 | Referencias (0)

 

 

Blog alojado en ZoomBlog.com