La classe de 1º A-B
1r. d'ESO A-B (C.E Joan XXIII)

¡Bienvenido a mi blog!

Inicio

Mi Perfil

Calendario
<<   October 2019    
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Apúntate
Suscríbete al blog

Categorías
Main (2) Sindicar categoría
1.- Raó i proporció (1) Sindicar categoría
2.- Relació dues magnitud (1) Sindicar categoría
3.- Percentatges (1) Sindicar categoría
4.- Problemes (1) Sindicar categoría
Llibre de mates 1º ESO (1) Sindicar categoría
Matemàtiques (5) Sindicar categoría
Recuperació 1ª avaluació (3) Sindicar categoría
sotfware (1) Sindicar categoría
Tema 3 (1) Sindicar categoría
Tema 5 (3) Sindicar categoría
Tema 6 (3) Sindicar categoría
Tema 8 (1) Sindicar categoría
Tema 9 (2) Sindicar categoría
Tutorias (5) Sindicar categoría
Wiki (1) Sindicar categoría
WQ (1) Sindicar categoría
Archivo
November 2009 (1)
February 2008 (8)
January 2008 (1)
December 2007 (10)
November 2007 (5)
October 2007 (7)
Sindicación
Artículos
Comentarios
Enlaces
eGrupos
ZoomBlog
 

Tema 5


Nombres Enters

Tema 5

Publicado por evela el December 28th, 2007, 19:13 | Referencias (0)

Tema 5

TEMA 5. Nombres enters

 

 

OBJECTIUS

 

 

CONTINGUTS

 

Conceptes

 

Procediments

 • Calcular el valor absolut d’un nombre enter.

 • Comparar i representar un conjunt de nombres enters.

 • Obtenir l’oposat d’un nombre enter.

 • Sumar i restar nombres enters.

 • Efectuar operacions combinades amb nombres enters.

 • Multiplicar nombres enters.

 • Obtenir el resultat de la divisió de dos nombres enters quan siga possible.

 

Actituds

 • Perseverança i flexibilitat en la recerca de solucions als problemes numèrics.

 • Respecte i valoració de les solucions aportades pels altres.

 

CONTINGUTS TRANSVERSALS

 

Educació per a la salut

 • Per a reforçar el concepte de nombre positiu i nombre negatiu, convé assenyalar la importància d’evitar els canvis bruscos de temperatura originats per l’ús excessiu de la calefacció i l’aire condicionat. Reflexioneu amb l’alumnat sobre la importància de tenir hàbits de salut.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar i utilitzar els nombres enters en diversos contextos reals.

 • Distingir correctament els nombres enters positius i negatius.

 • Representar els nombres enters a la recta real.

 • Comparar nombres enters.

 • Obtenir el valor absolut d’un nombre enter.

 • Calcular l’oposat d’un nombre enter.

 • Sumar, restar i multiplicar nombres enters.

 • Dividir dos nombres enters (determinant primer si és possible fer la divisió), dividint-ne els valors absoluts i aplicant correctament la regla dels signes.

 • Utilitzar d’una manera adequada la jerarquia i les propietats de les operacions, i les regles d’ús de parèntesis i signes, en càlculs d’operacions combinades amb parèntesis i sense.

 

 

1. Resuelve mentalmente tomando en cuenta el calendario de un año cualquiera:

a) Si el 25 de enero es martes, entonces el 31 de enro será_________
b) Si el 4 de mayo es jueves, entonces el 10 de mayo será________
c) Si el 11 de diciembre es lunes, entonces el 19 de diciembre será_________
d) Si el primer viernes de mayo fue 5, el jueves de la semana siguiente será______
e) Si el primer domingo de enro fue 2, el domingo de la semana siguiente será________
f) Si el segundo miércoles fue 13, el martes de la semana siguiente será______ y el jueves________

2. Pinta del mismo color los carteles que indican la misma equivalencia de tiempo:

1 año / 10 años / 365 días/ 12 meses/120 meses/60 meses/5 años/ 1 década

3. Escribe la equivalencia que corresponde:

a) 1.825 días________años b) 80 trimestres_____años c) 12 años________trimestre
d) 3 milenios_______siglos e) 96 meses_______años f) 16 semestres____años
g) 1.000 años______siglos h) 10 siglos______milenio

4. Lee cada planteo y resuelve:

a) Una panadería abre sus puertas a las 7:30 horas de la mañana y cierra a las 19:30 de la tarde. ¿Cuántas horas permanece abierta?
b) Un curso de quinto año realiza una excursión al cerro La Campana cada inicio de trimestre .¿Cuántas salidas hay en 3 trimestres? ¿y en 20 semanas?
c) pedro parte en auto desde Santiago a las 6:30 y llega a Talca a las 9:30, se detiene 45 minutos y sigue su viaje llegando a Chillán a las 14:30. Si no se hubiera detenido.¿Cuántas horas duraría el viaje?.
5. Construye los siguientes ángulos, recuerda poner letras mayúsculas en cada rayo y en el vértice.

 

 

Publicado por evela el December 9th, 2007, 16:57 | Referencias (0)

Tema 5

5.- Els nombres enters

LLEGIR I COMPRENDRE MATEMÀTIQUES

Quan sumis o restis nombres enters, has de fixar-te que els parèntesis que apareguin s’eliminen tenint en compte el signe + o – que els antecedeix.

 

Se segueix la regla dels signes de la suma de nombres enters: el signe + conserva el signe del nombre que segueix, mentre que el signe el canvia.

 

Una de les regles que més s’utilitza en matemàtiques és la regla dels signes del producte de dos nombres enters.

 

Per entendre el fonament d’aquesta regla, segueix amb atenció els exemples següents:

 

 

·         Enters 5.1  

·         Enters 5.1a

·         Enters5.1b

·         Enters 5.1c

·         Enters 5.1d

·         Enters 5.1e

 

 

 

·         Enters 5.3

·         Enters 2

·         Enters 5.2

·         Junior High Math

·         Enters 5.2

·         Enters 5.2

·         Enters 5.2

·         zonaClic - actividades - Números enteros

 

 

QUÈ VOL DIR?

 

Z  Indica el conjunt de tots els nombres enters.

a Indica un nombre enter que pot ser

negatiu o positiu.

+a Indica un nombre enter positiu.

-a  Indica un nombre enter negatiu

 

COM HO ESCRIVIM?

 

Quan volem indicar el conjunt de tots els nombres enters, el designem amb Z.

 

El signe dels nombres enters l’hem de col·locar al costat del nombre, sense deixar espais en blanc.

 

QUÈ VOL DIR?

 

  2

+2      Les tres formes expressen el

           mateix nombre, +2.

(+2)

COM HO ESCRIVIM?

Si un nombre no porta signe, considerem que és un enter positiu.

 

El nombre entre parèntesis s’utilitza normalment en les expressions d’operacions.

 

QUÈ VOL DIR?

 

−2    Totes dues formes expressen el

          Mateix  nombre negatiu.

(−2)

COM HO ESCRIVIM?

El nombre entre parèntesis s’utilitza normalment en les expressions d’operacions.

 

QUÈ VOL DIR?

 

/a/ Assigna a cada nombre el mateix

nombre prescindint del signe.

 

Op (a ) Assigna a cada nombre el mateix nombre canviant-li el signe.

 

COM HO ESCRIVIM?

El valor absolut d’un nombre és el mateix nombre prescindint del signe.

/3/ = 3    /−3/ = 3

L’oposat d’un nombre és el mateix nombre amb el signe canviat.

Op (3) = −3 Op (−3) = 3

 

QUÈ VOL DIR?

 

Regla dels signes. Indica el signe que tindrà el resultat de multiplicar o dividir dos nombres enters.

+ · + = +

 - · - = +

+ · - = -

- · + = -

 

COM HO ESCRIVIM?

Per multiplicar o dividir dos nombres enters, els multipliquem o dividim prescindint del signe.

Després hi posem el signe que correspon segons la regla dels signes.

(−3) (+5) = −15 (+12) : (+3) = +4

(+3) (−5) = −15 (−8) : (−2) = +4

 

Llibre de MATEMÀTIQUES 1r ESO      “ED. SANTILLANA”

 

Publicado por evela el December 5th, 2007, 19:04 | Referencias (0)

 

 

Blog alojado en ZoomBlog.com